O firmie

Firma powstała w 1997 roku,  działała pod nazwą Wykonywanie Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Cezary Borkowski.

Podstawową działalnością firmy jest wykonawstwo robót sanitarnych przy realizacji budynków mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej.

Firma  w okresie swej działalności  zrealizowała wiele inwestycji, jakość wykonywanych robót została doceniona przez inwestorów, zamawiających oraz przez branżę budowlaną. Właściciel Firmy Cezary Borkowski otrzymał w 2007 roku referencje od firmy NIRO F.P.U.H. S. Nietupski, „NIRO” S .J.Ł. Nietupski, E. K. Witkiewicz-spółka cywilna, na podstawie wieloletniej współpracy, stwierdzające kompetentność firmy, duże doświadczenie w świadczeniu usług w branży sanitarnej. Referencje wystawiły również Firmy tj. CIEPŁOPROJEKT, FMB Sp. z o.o., stwierdzające terminowo wykonane roboty, zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami Prawa Budowlanego.